Asigurari locuinte

Caracteristici

Dictionar asigurari

Valoare asigurare

Economiseste

Perioada

Parteneri

Rca Ieftin

 

Dictionar asigurari

actionar semnificativ - persoana fizica sau juridica care, nemijlocit si singura ori prin intermediul sau in legatura cu alte persoane fizice sau juridice, actionand in mod concertat, exercita drepturi aferente unor actiuni care, cumulate, fie ar reprezenta cel putin 5 % din capitalul social al societatii de asigurari, fie i-ar conferi cel putin 5 % din totalul drepturilor de vot in adunarea generala, sau care dau posibilitatea sa exercite o influenta semnificativa asupra conducerii societatii de asigurare in care au pozitia semnificativa;

activitatea de asigurare - activitatea exercitata in sau din Romania, care desemneaza, in principal, oferirea, intermedierea, negocierea, incheierea de contracte de asigurare si reasigurare, incasarea de prime, lichidarea de daune, activitatea de regres si de recuperare, precum si investirea sau fructificarea fondurilor proprii si atrase prin activitatea desfasurata;

agent de asigurare - persoana fizica sau juridica abilitata, in baza autorizarii unui asigurator, sa negocieze sau sa incheie in numele si in contul asiguratorului contracte de asigurare cu tertii, conform conditiilor stipulate in contractul de mandat incheiat, fara sa aiba calitatea de asigurator sau de broker de asigurare;

asigurare - operatiunea prin care un asigurator constituie, pe principiul mutualitatii, un fond de asigurare, prin contributia unui numar de asigurati, expusi la producerea anumitor riscuri, si ii indemnizeaza pe cei care sufera un prejudiciu pe seama fondului alcatuit din primele incasate, precum si pe seama celorlalte venituri rezultate ca urmare a activitatii desfasurate;

asigurat - persoana care are un contract de asigurare incheiat cu asiguratorul;

asigurator - persoana juridica romana sau straina ori societatea mutuala autorizata in conditiile legii sa exercite activitati de asigurare;

broker de asigurare - persoana juridica romana sau straina, autorizata in conditiile prezentei legi, care negociaza pentru clientii sai, persoane fizice sau juridice, asigurati ori potentiali asigurati, incheierea contractelor de asigurare sau reasigurare si acorda asistenta pe durata derularii contractelor ori in legatura cu regularizarea daunelor, dupa caz;

catastrofa - un eveniment sau o serie de evenimente care provoaca pagube substantiale intr-o perioada scurta de timp;

coasigurare - operatiunea prin care doi sau mai multi asiguratori subscriu acelasi risc, fiecare asumandu-si o cota-parte din acesta;

fond de rezerva liber varsat - totalul sumelor cu care membrii societatii mutuale au contribuit la fondurile acesteia;

pericol - acest termen se refera la cauzele posibile ale pierderilor in asigurarile de bunuri, cum ar fi incendiul, furtuna, cutremurele, etc.;

persoane semnificative - administratorii si directorul general;

portofoliu de asigurari - totalitatea sau o parte din contractele de asigurari incheiate de un asigurator;

prime brute subscrise - primele incasate si de incasat, inclusiv primele de reasigurare incasate si de incasat, aferente tuturor contractelor de asigurare si contractelor de reasigurare, care intra in vigoare in exercitiul financiar, inainte de deducerea oricaror sume din acestea;

prime nete subscrise - primele brute subscrise din care se deduc sumele platite si de platit drept prime de reasigurare;

prime brute incasate - totalul primelor incasate, inclusiv primele de reasigurare incasate in perioada de referinta, inainte de deducerea oricaror sume din acestea;

prime nete incasate - primele brute incasate din care se deduc sumele platite drept prime de reasigurare;

reasigurare - operatiunea de asigurare a unui asigurator de catre alt asigurator, primul fiind reasigurat, iar al doilea, reasigurator;

retinere proprie - partea din risc care ramane in sarcina asiguratorului dupa deducerea reasigurarii;

risc - orice situatie ce deriva din activitatea unei persoane sau a unei organizatii si care poate determina pierderi, daune materiale, vatamari corporale, raspundere civila, etc.;

risc asigurat - fenomenul (evenimentul) sau un grup de fenomene, care, odata produse, il obliga pe asigurator sa plateasca asiguratului (sau beneficiarului asigurarii) despagubirea sau suma asigurata;

societate mutuala de asigurari - persoana juridica civila ai carei asociati sunt deopotriva asigurati si asiguratori.